دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

اتفاقات خوب

 | تاریخ ارسال: 1397/2/5 | 
 
 
چو شادی بکاهد، بکاهد روان                       خرد گردد اندر میان ناتوان


جوامع بشری صرف نظر از نوع جامعه، ترکیب و ساختار اجتماعی و تاریخ گذار آن دستخوش فراز و نشیب های زیادی بوده اند که بر حالات روحی، روانی و رفتاری افراد آن جامعه اثر می گذارد. اتفاقات بد و خوبی که در هر جامعه رخ می دهد شرایط هیجانی حاکم بر اجتماع را تغییر می دهد. اتفاقات بد شامل از دست دادن ها، حوادث غیر مترقبه طبیعی یا انسانی و موارد دیگر باعث الغاء نا امیدی، یأس در آن جامعه می گردد که در نهایت عملکرد مغز را تحت تاثیر قرار می دهد و جامعه را به سوی افسردگی پیش برده و نهایتا با معضلات اجتماعی مستمر مواجه خواهد نمود. القاء شادی و ساماندهی هیجانات مثبت، تقویت امید به آینده و لفزایش حس امید به زندگی که در غالب اتفاقات خوب رخ می دهد باعث ارتقاء اخلاقی، روحی و رفتاری جوامع است.

از دیدگاه علوم اعصاب هیجانات مثبت و سازمان یافته شادی و نشاط بر عملکرد مغز اثر می گذارد. توان انعطاف پذیری نرون ها را ارتقاء داده و ترمیم صدمات وارد شده بر آنها را تسریع می کند. شادی و اتفاقات خوب سلامت مغز و به طبع آن سلامت رفتار و در نهایت ارتقاء اخلاق و فرهنگ جامعه را رقم خواهد زند. هر چند که اتفاقات ناگوار نیز جزئی از زندگی جوامع بشری می باشد، اما گذر از آنها و نگاه کردن به آنها به عنوان تاریخ و تجربه ای ارزشمند از بیان و تکرار آنها در کلام نوعی کمک به شاد نگه داشتن جوامع است.


بر این اساس و بر مبنای آموزه های علوم اعصاب، در سایت این مرکز صفحه اتفاقات خوب راه اندازی شد که انعکاس اتفاقات خوب و شاد مرکز نظیر بزرگداشت ها، موفقیت ها و .. باشد تا ازین رهگذار شادی هایمان را تقسیم نماییم.
 

دکتر سید بهنام الدین جامعی
لیست اتفاقات خوب مرکز

دفعات مشاهده: 5908 بار   |   دفعات چاپ: 261 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر