دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

ساختار سازمانی

 | تاریخ ارسال: 1396/10/18 | 
هیات موسسشورای عالیریاست مرکزاعضای هیات علمیشورای پژوهشیمعاونت پژوهشیشورای راهبردیپیوستهوابستهمعاونت آموزشیمعاونت اجراییترجمان دانشمسئول امور پژوهشیکمیته تحقیقات دانشجوییکتابخانه مرکزامور بین المللسرپرست آزمایشگاه هاکتابخانه الکترونیکمشاور آمارکارکنان آزمایشگاه هاروابط عمومیکارشناس دفتریمسئول وب سایتکارگاه ها و ژورنال کلاپ هامرور سیستماتیکهسته های پژوهشی

دفعات مشاهده: 6820 بار   |   دفعات چاپ: 334 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر