دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

پایان نامه ها

 | تاریخ ارسال: 1396/5/28 | 
 
فلوچارت پذیرش پایان نامه
فرم پیشنهاد تحقیق / پایان نامه

شروعآیا استاد راهنما از مرکز نوروساینس است؟ارائه پروپوزال به مرکز تحقیقات علوم اعصاب تدوین پروپوزال توسط اساتید مرکز علوم اعصابخیربلیبررسی پروپوزال توسط مرکز تحقیقات علوم اعصابتعیین استاد راهنما یا مشاور بر اساس توافق مرکز تحقیقات علوم اعصاب و مراکز همکارتکمیل فرم الکترونیکی در سایت مرکز تحقیقات علوم اعصابمعرفی دانشجو به معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی ایرانارائه پروپوزال بصورت تکمیل شده به ریاست مرکزهماهنگی با استاد راهنما، مشاور و کارشناس آزمایشگاه جهت ورود به آزمایشگاهانجام پایان نامه در مرکز تحقیقات علوم اعصابارائه نتایج و داده های خام بدست امده به استاد راهنما و مشاورارائه نسخه الکترونیکی و نسخه چاپی به مسئول امور پایان نامهاستخراج مقاله از پایان نامه تحت نظارت استاد راهنما و مشاورپایان
لیست پایان نامه ها

دفعات مشاهده: 4948 بار   |   دفعات چاپ: 566 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر