دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

طرح های پژوهشی

 | تاریخ ارسال: 1396/5/28 | 
 
فلوچارت پذیرش طرح های تحقیقاتی در مرکز تحقیقات علوم اعصاب
شروعآیا محل تامین بودجه مرکز تحقیقات علوم اعصاب است؟ایمیل طرح به معاون پژوهشی مرکز توسط مجری(یک ماه قیل از مهلت پایانی ثبت طرح در پژوهشیار)ثبت طرح توسط یک از اعضای هیات علمی مرکز به عنوان مجری اولبلیارسال طرح به کار گروه داوری مرکزآیا یکی از اعضای هیات علمی مرکز به عنوان همکار تعیین شده است؟خیرثبت افلیشن مرکز در مقالات منتج از طرح مذکور توسط هیات علمیبلیتنظیم قرارداد کتبی با مجری اول در خصوص ثبت افلیشن مرکز در مقالات منتج از طرح مذکورخیرپایانآیا طرح نیاز به اصلاح دارد؟ارسال به مجری جهت اصلاح(حداکثر مهلت اصلاح ده روز)بلیثبت پروپزال در پژوهشیار(بیست روز قبل از مهلت پایانی ارسال طرح ها در پژوهشیار)خیرتشکیل شورای پژوهشی مرکز(یک هفته پس از ثبت پروپوزال در پژوهشیار)تعیین رنک و اولویت بندی طرح هاتهیه صورت جلسه و ارسال آن به معاونت پژوهشی داانشگاه توسط ادمین مرکزطرح های ارسالی توسط اعضای هیات علمی وابسته و پیوسته مرکزطرح های ارسال شده از خارج از مرکز
لیست طرح های پژوهشی

دفعات مشاهده: 4370 بار   |   دفعات چاپ: 300 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر