مرکز تحقیقات علوم اعصاب- آزمایشگاه بیوانفورماتیک و BMI
آزمایشگاه بیوانفورماتیک و BMI

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۶ | 
 
 
آزمایشگاه بیوانفورماتیک و BMI
 
مسئول آزمایشگاه : سرکار خانم دکتر شبنم نجفی
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات علوم اعصاب:
http://iums.ac.ir/find.php?item=288.37158.67889.fa
برگشت به اصل مطلب