مرکز تحقیقات علوم اعصاب- اخبار
تبریک به مناسبت ماه مهر و آغاز بازگشایی دانشگاه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۲ | 
آغاز مهر، طنین دوباره ی زنگ مدرسه و نسیم خوش تعلیم‌ و تربیت، طلوع دوباره صبح دانش و بازگشایی مدرسه ها و دانشگاه ها، بار دیگر فصل روشن «مهر» از راه می رسد و دروازه های آسمانی بینش و دانایی به روی صدها هزار دانش پژوه آغوش می گشایند.
همان گونه که فروردین نوید بخش حیات مجدد طبیعت است، مهر هم ماه یادآور شور و شعف و جوشش و کوشش آموزندگان دانش و پرورندگان بینش است.
با امید به اینکه با اکسیر دانایی و توانایی مرزهای جدید علم و دانش و پژوهش را درنوردیم و با پیوند علم و ایمان، قله های رفیع بهروزی و پیروزی و کامیابی را فتح نماییم و با گام های مصمم و استوار،  ایران جاویدان را سرافراز و سربلند سازیم..
مرکز تحقیقات علوم اعصاب فرا رسیدن این بهار دانش را به تمامی همیاران مهرمندی که قلب شان برای ارتقاء سطح فرهنگ و دانش کشور می تپد و به ویژه ریاست محترم دانشگاه، اعضای هیات علمی و تمامی دانشجویان که با پشتکاری بی نظیر در قعر سختی ها برای این ارتقاء تلاش می کنند تبریک می گوید. شکوفائی سر سبز فصل علم و دانش بر همه ی اصحاب فرهیخته و دانش پروران مبارک


 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات علوم اعصاب:
http://iums.ac.ir/find.php?item=288.30288.70700.fa
برگشت به اصل مطلب