مرکز تحقیقات علوم اعصاب- اخبار
جلسه امضای تفاهم نامه بین مرکز تحقیقات علوم اعصاب و کلینیک روانشناسی آتیه درخشان ذهن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۲ | 
جلسه امضای تفاهم نامه بین مرکز تحقیقات علوم اعصاب و کلینیک روانشناسی آتیه درخشان ذهن، به تاریخ یکشنبه ۱۳۹۷/۷/۱ با حضور ریاست مرکز تحقیقات علوم اعصاب دکتر جامعی و اعضای هیات علمی مرکز و ریاست کلینیک دکتر موسوی در کلینیک روانشناسی آتیه ذهن برگزار شد.
 


نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات علوم اعصاب:
http://iums.ac.ir/find.php?item=288.30288.70686.fa
برگشت به اصل مطلب