مرکز تحقیقات علوم اعصاب- اخبار
بازدید جناب آقای دکتر کامروا مدیریت محترم دفتر هماهنگی مراکز تحقیقاتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۷ | 
جناب آقای دکتر کامروا مدیریت محترم دفتر هماهنگی مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران ضمن بازدید از مرکز تحقیقات علوم اعصاب در تاریخ سه شنبه 17 مرداد 1396 نشستی دوستانه با اعضا هیئت علمی و کارکنان مرکز برگزار نمودند.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات علوم اعصاب:
http://iums.ac.ir/find.php?item=288.30288.53144.fa
برگشت به اصل مطلب