مرکز تحقیقات علوم اعصاب- اخبار
بازدید ریاست مرکز تحقیقات علوم اعصاب از انجمن آلزایمر ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۵ | 
جناب آقای دکتر جامعی ریاست مرکز به همراه خانم ها: دکتر حسینی و دکتر ملاجانی از اعضای مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی ایران ضمن بازدید از انجمن آلزایمر ایران در جلسه ای با حضور مدیر عامل، مدیر اجرایی و مسئول پژوهش انجمن در خصوص راه های همکاری دوجانبه مذاکره نمودند.
در پایان مقرر گردید که این همکاری ها در قالب تفاهم نامه مشترک برقرار گردد.
منبع خبرhttps://goo.gl/SBLwsy
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات علوم اعصاب:
http://iums.ac.ir/find.php?item=288.30288.53053.fa
برگشت به اصل مطلب