دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 45 | تعداد کل بازدید های مطالب: 6,029 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶ -

تفاهم نامه همکاری با مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶ -

تفاهم نامه همکاری با مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت

در حضور جناب آقای دکتر ملکوتی معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه، تفاهم نامه همکاری علمی، تحقیقاتی و آموزشی بین مرکز تحقیقات علوم اعصاب و مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت در روز یکشنبه مورخ 1396/8/21 امضا گردید.

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶ -

تفاهم نامه همکاری با موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل و دانشکده طب سنتی

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶ -

تفاهم نامه همکاری با دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶ -

تفاهم نامه همکاری

تفاهم نامه همکاری علمی، تحقیقاتی و آموزشی بین مرکز تحقیقات علوم اعصاب (نوروساینس) دانشگاه علوم پزشکی ایران و گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و نیز تفاهم نامه همکاری با موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل و دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی ایران به امضای طرفین رسید.

img_yw_news
سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ -

فرم های مربوطه

img_yw_news
سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ -

سخنرانی ها و ژورنال کلاب ها

img_yw_news
سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ -

کنگره های مرتبط 2017

img_yw_news
سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ -

مقالات پذیرفته شده

img_yw_news
سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ -

مقالات چاپ شده

img_yw_news
سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ -

کارگاه های آموزشی برگزار شده

img_yw_news
سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ -

کارگاه های آموزشی در حال اجرا

img_yw_news
سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ -

معاون بین الملل

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ -

اعضا شورای مرکزی

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ -

اعضا کمیته مرکزی

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ -

اعضا مسئول

img_yw_news
شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ -

کارگاه های در حال اجرا

img_yw_news
شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ -

مرور سیستماتیک

img_yw_news
شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ -

پایان نامه ها

img_yw_news
شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ -

طرح های پژوهشی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ -

هسته های پژوهشی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ -

هیئت علمی وابسته

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ -

هیئت علمی پیوسته

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ -

معاون اجرایی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ -

معاون آموزشی

صفحه 1 از 2    
قبلی
1