دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • کار گروه های مرکز
  • کمیته تحقیقات دانشجویی
  • امکانات و تجهیزات مرکز

تاریخجه
چشم انداز
اهداف
هسته های پژوهشی

ساختار سازمانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ | 
هیات موسسشورای عالیریاست مرکزاعضای هیات علمیشورای پژوهشیمعاونت پژوهشیشورای راهبردیپیوستهوابستهمعاونت آموزشیمعاونت اجراییترجمان دانشمسئول امور پژوهشیکمیته تحقیقات دانشجوییکتابخانه مرکزامور بین المللسرپرست آزمایشگاه هاکتابخانه الکترونیکمشاور آمارکارکنان آزمایشگاه هاروابط عمومیکارشناس دفتریمسئول وب سایتکارگاه ها و ژورنال کلاپ هامرور سیستماتیکهسته های پژوهشی

دفعات مشاهده: 551 بار   |   دفعات چاپ: 35 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر