دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

مقالات پذیرفته شده و چاپ شده

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۳۱ | 
 
فلوچارت مراحل سابمیت مقالات در مرکز تحقیقات علوم اعصاب
فرم پیش نیاز سابمیت مقالات مرکز
مقالات پذیرفته شده
مقالات چاپ شده


شروعپایانآیا مقاله به ویرایش انگلیسی نیاز دارد؟ارسال به ویراستار جهت ویرایش انگلیسی مقالهمنتج از طرح تحقیقاتی یا پایان نامهاعلام اتمام پایان نامه دانشجویی یا طرح تحقیقاتی توسط مسئول امور دانشجویان یا مجری طرح تحقیقاتی به معاون پژوهشی مرکزتهیه درفت اولیه مقاله توسط استاد راهنما، دانشجو یا مجری طرح تحقیقاتیتحویل مقاله به مسئول امور دانشجویان جهت بررسی اولیهثبت و ارسال مقاله به مجله مربوطه توسط مسئول سابمیت مقالات دانشجویی یا مجری طرح تحقیقاتیبلیتکمیل فرم الکترونیکی پیشنیاز سابمیت مقالات مرکزنوع مقالهگزارش وضعیت مقاله به مسئول امور پژوهشیمنتج از طرح تحقیقاتیمنتج از پایان نامهخیرگزارش به مسئول امور پژوهشی جهت ارزشیابی مرکز
لیست مقالات پذیرفته شده
لیست مقالات چاپ شده
عنوان مقاله :  A case of ciprofloxacin-associated Achilles tendinitis
نام نویسندگان :  Vahid Pirhajati Mahabadi , Somayyeh Nasiripour , Maryam Farasatinasab , Shabnam Nadjafi
نام مجله :  Physiology and Pharmacology

دفعات مشاهده: 795 بار   |   دفعات چاپ: 79 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر